Събота 3 декември 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 4.10 „Гневът на Елиу“ – изследваме историята на Йов от две страни (учители: Сиси и Марга)

11:30 – 12:30 Господня вечеря с Чаба Тьорьок

13:00 – 13:30 Църковно събрание

 
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

18:00 – 19:00 Семинар Откровение (От.2:1-7) „Вестта към Ефес“ – Петър Стоилов

Събота 19 ноември 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 4.08 „Невинна кръв“ – изследваме историята на Йов от две страни (учители: Венко и Соня)

11:30 – 12:00 Проповед – Емил Гроздев

12:00 – 12:30 Организиране на първата българска църква в Австрия – Кристиян Грасл
13:00 – Общ обяд – всеки е добре дошъл
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

19:00 – 20:00 Проповед – Емил Гроздев

Събота 12 ноември 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 4.07 „Наказателният съд“ – изследваме историята на Йов от две страни (учители: Нели и Васко)

11:30 – 12:30 Проповед – Петър Стоилов

(18:00 – 19:00) – Библейски час

ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

19:00 – 20:00 Въпроси и отговори – Петър Стоилов

Събота 5 ноември 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 4.06 „Безпричинно проклятие?“ – изследваме историята на Йов от две страни (учители: Марга и Пепи)

11:30 – 12:30 Проповед – Томас Гюрока

(18:00 – 19:00) – Библейски час

ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

19:00 – 20:00 Семинар върху Откровението – Петър Стоилов

Събота 29 октомври 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 4.05 „Проклет да бъде денят“ – изследваме историята на Йов от две страни (учители: Ирина и Митко)

11:30 – 12:30 Проповед – Петър Стоилов

(18:00 – 19:00) – Библейски час

ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

19:00 – 20:00 Младежки форум – Станчо Недялков

Събота 22 октомври 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 4.04 „Бог и човешкото страдание“ – изследваме историята на Йов от две страни  (учители: Криси и Вени)

11:30 – 12:30 Проповед – Димитър Методиев

(18:00 – 19:00) – Библейски час

ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

19:00 – 20:00 Проповед – Чаба Тьорьок